Ed Nijpels | Naar een schonere toekomst


Van een akkoord in Parijs naar windmolens in onze achtertuin.

70 tot 80% van de Nederlanders ziet klimaatverandering als het grootste probleem waar we op dit moment wereldwijd mee worstelen.”

“Als je maatregelen op papier in de praktijk wilt realiseren kom je veel angst en onwetendheid tegen.”

Voordat Ed Nijpels voorzitter werd van het voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord, kenden we hem als minister van VROM, burgemeester van Breda en Commissaris van de Koningin in Friesland. Nu bewaakt hij als voorzitter de voortgang van het klimaatbeleid en slingert het debat aan. “Er zijn veel vragen en er is veel discussie. Door het voeren van het debat proberen wij daar oplossingen voor aan te dragen.”

Om verdere opwarming van de aarde te voorkomen spraken 195 landen in Parijs in 2015 met elkaar af om de opwarming van de aarde tot 2 graden te beperken. Het streven is om de opwarming te beperken tot 1,5 graad. Om daarvoor te zorgen moet de wereldwijde CO2-uitstoot drastisch omlaag. Een belangrijk deel van de Nederlandse invulling van deze afspraken is vastgelegd in het Klimaatakkoord. We gaan de CO2-uitstoot verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%.

Ed: “We moeten niet vergeten dat we in Parijs hebben afgesproken om de doelstelling in 2050 te bereiken. In Nederland maken we nu een tussensprint tot 2030. Dat betekent niet dat we nu stil kunnen gaan zitten, want de weg ernaartoe heeft veel hobbels en tegenvallers.”

“De kunst is om over te gaan van bezorgdheid over de opwarming van de aarde, naar concrete daden.”

Één van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie beschrijft elke regio zijn eigen keuzes.

Volgens Ed Nijpels zit het met de RES’en wel goed. “De RES’en doen het fantastisch. De kunst is alleen: straks hebben we de plannen gemaakt en dan moeten we aan de slag. Ik heb geen enkele reden om te veronderstellen dat dat niet gaat lukken. Ik heb een groot vertrouwen in de kracht van het lokale bestuur.”


Podcast Ed Nijpels

Video Ed NijpelsDat betekent niet dat iedereen het gelijk eens is met de plannen. “De opwarming van de aarde komt bij veel mensen niet als beangstigend over. Het is lastig om uit te leggen dat de opwarming die nu plaats vindt, extreem is.” Daarom is het volgens Ed aan overheden om burgers te overtuigen van de noodzaak van het klimaatbeleid. “In het klimaatbeleid staat centraal dat je burgers meeneemt. Zorg als overheid dat burgers onmiddellijk zijn betrokken bij het maken van de plannen, zodat ze het niet in de krant hoeven te lezen.”

“Corona zie je in je omgeving. Die begrenzing is heel erg voelbaar. Pas als milieuvervuiling echt voelbaar wordt, dan is de politiek bereid om maatregelen te nemen.”

Ondertussen wordt er niet stilgezeten. Zo is de elektriciteit van windmolens op zee inmiddels zo goedkoop geworden, dat het kan concurreren met kolen. Ed: “Ook hebben meer dan een miljoen huizen zonnepanelen. Iedere vier seconden komt er in Nederland een zonnepaneel bij. Dat maakt mij onverwoestbaar optimistisch.”

Welke rol speelt de politiek in de omslag naar duurzame energie? En hoe krijg je mensen mee in klimaatbeleid? Luister de podcast voor de antwoorden van Ed op deze en andere vragen.

Meer weten?


Bekijk dan de verschillende kennisproducten over de aanleiding en noodzaak van duurzame energie.


Bekijk hier verschillende animaties over het waarom, wat en wanneer van de Regionale Energiestrategie.


Vragen over het Klimaatakkoord? Stel ze hier.


Lees op energieparticipatie.nl alles over het betrekken van inwoners bij plannen voor duurzame energie.

Roland Pechtold

CEO GroenLeven

Bekijk en luister het volgende interview


“Operatie geslaagd, patiënt overleden. Dat moeten we voorkomen in de energietransitie.


Dit is een uitgave van

Het Nationaal Programma RES


Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en door kennis te ontwikkelen en delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Binnen het Nationaal Programma werken Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk samen. Bezoek voor vragen de contactpagina van NPRES.

Colofon


Redactie | NPRES Ontwerp | Studio Duel Film en podcasts | KAAPS