Klimaatakkoord

Om te voorkomen dat de aarde met meer dan 2 graden opwarmt hebben partijen in Nederland afspraken gemaakt om de CO2- uitstoot te verminderen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Het kabinet publiceerde het Klimaatakkoord op 28 juni 2019: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015).

Doelstelling Klimaatakkoord

49%

minder CO2-uitstoot in

2030

ten opzichte van 1990

Doelstelling Klimaatakkoord

95%

minder CO2-uitstoot in

2050

ten opzichte van 1990

De afspraken in het Klimaatakkoord gaan over vijf sectoren

Wat is de RES?

Één van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. In 2030 moeten zij samen per jaar 35 terawattuur (TWh) duurzame energie op land opwekken. Ook onderzoeken zij welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes.

Nederland is opgedeeld in 30 energieregio's

In een regio werken gemeenten, waterschappen, provincies en netbeheerders samen met heel veel andere betrokken partijen en inwoners samen aan een Regionale Energiestrategie.

Landelijke Opgave Duurzame Elektriciteit

Om de doelstelling in 2030 te halen zijn voor de sector Elektriciteit de volgende afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord:

Windparken op zee leveren in 2030 gezamenlijk 49 terawattuur (TWh) per jaar aan elektriciteit.

Hernieuwbare energie op land (wind en zon) levert in 2030 35 terawattuur (TWh) per jaar aan elektriciteit. Dat is de gezamenlijke doelstelling van de 30 RES'en.

Afwegingen

Bij het maken van plannen maken regio's afwegingen tussen het aantal TWh, de inpassing van duurzame energie in het landschap, de aansluiting op het energienet en het bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak voor de plannen.

Energieverbruik en opwek in Nederland

120 TWh

Het jaarlijkse verbruik van elektriciteit in Nederland schommelt al jaren rond de 120 TWh.

In 2018 is er

18 TWh

duurzame energie in Nederland opgewekt.

Wat is een TWh?

De afkorting TWh staat voor terawattuur. Dat is een eenheid om stroomverbruik mee aan te duiden. Eén terawattuur staat gelijk aan een miljard kilowattuur (KWh). Om een idee te geven: een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar ongeveer 3.000 KWh.

Hoogtes van windmolens


Dit is een uitgave van

Het Nationaal Programma RES


Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en door kennis te ontwikkelen en delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Binnen het Nationaal Programma werken Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk samen. Bezoek voor vragen de contactpagina van NPRES.

Colofon


Redactie | NPRES Ontwerp | Studio Duel Film en podcasts | KAAPS