Jan Terlouw | Naar een schonere toekomst


Jan Terlouw ziet elk jaar de temperatuur op aarde stijgen.

“Je gebruikt de natuur en de natuur maakt gebruik van jou. Maar dat doen we nu op een manier die de natuur vernietigt. Dat is niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor ons.”

“We moeten ophouden fossiele brandstoffen op te stoken. Er is duurzame energie genoeg.”

Velen kennen Jan Terlouw als vermaard politicus en kinderboekenschrijver. Inmiddels richt hij zich vrijwel volledig op de klimaatproblematiek. Hij is een vurig pleitbezorger van duurzamer leven en vindt dat we er alles aan moeten doen om het klimaat te redden. “Je gebruikt de natuur en de natuur maakt gebruik van jou. Maar dat doen we nu op een manier die de natuur vernietigt. Dat is niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor ons.”

Op weg naar de RES 1.0 staan we met Jan stil bij het doel van de plannen van de 30 regio's om duurzame energie op te wekken: een schone toekomst, een leefbare planeet. Want de aarde warmt op. Door het verbranden van fossiele brandstoffen stoten we CO2 uit, waardoor de temperatuur op aarde stijgt. En dat heeft grote gevolgen. Opwarming van de aarde betekent een stijging van de zeespiegel, meer hittegolven, extremer weer, uitdroging van gebieden en uitsterving van planten en dieren.

Fossiele brandstoffen gebruiken we nu om energie op te wekken. En energie gebruiken we dagelijks in grote hoeveelheden. “Energie is alles. We doen alles met energie,” legt Jan Terlouw uit. “Die energie komt ergens vandaan. Uit het verbranden van fossiel. Daar moeten we mee ophouden, want het jaagt de temperatuur omhoog. Gelukkig hebben we meer dan genoeg duurzame energie.”

“De jeugd staat voor de taak om een heel ander soort leven te gaan leiden. Om in het belang van de natuur maatregelen te gaan nemen. Dat is niet makkelijk, maar het kan wel.”

Om verdere opwarming van de aarde te voorkomen spraken 195 landen in Parijs in 2015 met elkaar af om de opwarming van de aarde tot 2 graden te beperken. Het streven is om de opwarming te beperken tot 1,5 graad. Een belangrijk deel van de Nederlandse invulling van deze afspraken is vastgelegd in het Klimaatakkoord. We gaan de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%.

Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar?


Podcast Jan Terlouw

Video Jan TerlouwVolgens Jan Terlouw is niet alleen de politiek aan zet. “We hebben allemaal een taak. Ook religies, scholen, kunsten en verenigingen hebben de taak om te vertellen dat het nodig is en dat het kan.”

“Laat het doordringen. Mensen, het is noodzakelijk, het is goed voor je kinderen en kleinkinderen, en het kan. Er is duurzame energie genoeg, we kunnen anders handelen.”

Waarom is het belangrijk dat we meer duurzame energie gaan opwekken? En hoe gaan we dat doen met elkaar? Luist de podcast voor het volledige verhaal van Jan Terlouw.

Meer weten?


Bekijk dan de verschillende kennisproducten over de aanleiding en de noodzaak van duurzame energie.


Bekijk hier verschillende animaties over het waarom, wat en wanneer van de Regionale Energiestrategie.


Lees hier meer over de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord.


Vragen over het Klimaatakkoord? Stel ze hier.

Marieke Moorman

Burgemeester gemeente Bernheze

Bekijk en luister het volgende interview


Je bent in de eerste plaats raadslid geworden voor je eigen inwoners. Daar wil je het goed voor doen.


Dit is een uitgave van

Het Nationaal Programma RES


Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en door kennis te ontwikkelen en delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Binnen het Nationaal Programma werken Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk samen. Bezoek voor vragen de contactpagina van NPRES.

Colofon


Redactie | NPRES Ontwerp | Studio Duel Film en podcasts | KAAPS