Kees Larooij | Onze democratie


Het klimaat is van wereldorde, maar de oplossing ligt ook bij de regionale

“Je kunt denken, de bijdrage van Nederland is zo miniem, daar hoeven wij toch niks aan te doen. Maar als iedereen dat denkt, dan doet niemand wat.”

politiek. “De vraag is: waar vind je elkaar?”

Kees Larooij is gemeenteraadslid namens het CDA bij de gemeente Krimpenerwaard. Ook is hij voorzitter van de raadswerkgroep energietransitie die adviseert over de Regionale Energiestrategie (RES). Voor Kees gaat de RES gaat niet alleen over het klimaat, maar ook over de afhankelijkheid van leveranciers van fossiele brandstoffen. “Je wilt als Europa veel meer zelfvoorzienend zijn. Dit betekent een ander soort economie die ons tegelijkertijd welvaart blijft brengen.”

Met vier andere gemeenten, twee waterschappen en de provincie Zuid-Holland vormt Krimpenerwaard de RES-regio Midden-Holland. Het zijn uiteindelijk de gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de Waterschappen die een besluit nemen over de RES. Bestuurlijk gezien een unieke samenstelling en werkwijze. Hoe maak je als volksvertegenwoordiger deze afweging tussen lokale en regionale belangen?

“Je moet de goede verhouding zoeken tussen enerzijds de energieopgave die je samen met anderen moet invullen – andere gemeenten, regio’s en landen – en anderzijds zorgen dat de leefbaarheid in je eigen stad of dorp op niveau blijft,” vertelt Kees. “Als volksvertegenwoordiger moet je die twee perspectieven met elkaar verbinden. Daarvoor heb je van de regio kennis en materiaal nodig om te begrijpen en uit te kunnen leggen waarom we dingen doen.”

“Is het voor mensen wel voldoende duidelijk waarom we dit doen? Of gaat het alleen nog maar over ‘ik vind windmolens lelijk’?”

Maar hoe kom je als volksvertegenwoordigers van verschillende gemeenten tot een gezamenlijke visie op een regionaal product als de RES? “We hebben de volksvertegenwoordigers van alle gemeenten bij elkaar gezet om met elkaar af te stemmen en een mening te vormen over RES. Dat platform biedt de regio,” legt Kees uit. “Met elkaar bepalen we: waar hebben we het over en wat vinden we ervan? Vervolgens nemen we besluiten in alle vijf de gemeenteraden. Zo is de concept-RES vastgesteld.”

De RES-regio en de gemeenten vervullen dus ieder een eigen rol in het proces om tot een RES te komen. Volgens Kees is het aan lokale overheden om mensen te informeren, te betrekken en te helpen bij het maken van de omslag in het denken. In het gesprek met burgers vraag hij zich wel eens af of het duidelijk genoeg is waarom we dit doen. “Ik denk niet dat het urgentiebesef hoog genoeg is. Mensen denken: wat is voor mij nou het verschil tussen 25 of 28 graden? Maar uiteindelijk gaat het om de poolkappen die daardoor smelten, de droogte die ontstaat en het weer dat steeds grilliger wordt. Dat heeft ook grote economische gevolgen.”


Podcast Kees Larooij

Video Kees Larooij



Het is daarom de taak van lokale overheden om het vraagstuk te vertalen naar burgers en ook weer naar hen te luisteren. “Dat is volksvertegenwoordiger zijn. Luisteren, vertalen naar beleid, beleid vertalen naar mensen en kijken hoe het aankomt.”

“Naast de urgentie duidelijk maken, moeten we ook een perspectief bieden waar je naartoe wilt. Het perspectief van een andere economie, waar je ook comfort kunt hebben zonder het milieu te vervuilen.”

Wat is je rol als volksvertegenwoordiger in de RES? Hoe moet je als volksvertegenwoordiger omgaan met verschillende perspectieven? En welke dilemma’s kan dat opleveren? Luister de podcast voor het verhaal van Kees.

Meer weten?


Bekijk dan de verschillende kennisproducten over besluitvorming rondom de RES en de rol van volksvertegenwoordigers.


Lees de brochure ‘RES en Besluitvorming’ van NPRES en Democratie in Actie over de positie van volksvertegenwoordigers in de RES.


Bekijk hier tips en belangrijke data van NPRES voor volksvertegenwoordigers.


Lees op energieparticipatie.nl alles over de rol van volksvertegenwoordigers en het betrekken van inwoners bij de RES.


Democratie in Actie biedt een kennisplatform voor versterking en vernieuwing van de lokale democratie. Het platform biedt ook een dossier over de energietransitie.

Reint Jan Renes

Gedragswetenschapper Duurzaamheid

Bekijk en luister het volgende interview


“Vergroot de capaciteit van burgers om daadwerkelijk in die transitie mee te gaan.


Dit is een uitgave van

Het Nationaal Programma RES


Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en door kennis te ontwikkelen en delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Binnen het Nationaal Programma werken Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk samen. Bezoek voor vragen de contactpagina van NPRES.

Colofon


Redactie | NPRES Ontwerp | Studio Duel Film en podcasts | KAAPS