Ko van den Brink | Ik praat mee, ik doe mee


“Ik hoef niet gehoord te worden,

“Onze energieproductie moet veranderen. Die moet van fossiel naar groen.”

als ik maar deel kan nemen aan het proces.”

“Ik zie mezelf in de eerste plaats als energieconsument” zegt Ko van den Brink. In het Friese dorp Echten is Ko lid van de lokale energiecoöperatie Dorp Centraal. Hij vindt het belangrijk dat bewoners deel kunnen nemen aan de transitie naar groene stroom. “Inspraak is een uiterst nuttig instrument, zo gauw het invloed wordt. Niet de inspraak is belangrijk, maar de invloed.”

Het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen en windmolens gaan we zien in het landschap. Een omslag die mensen direct zal raken en ook weerstand zal opleveren. De vraag is, hoe gaan we daarmee om? Volgens Ko willen we allemaal vreedzaam samenwerken, maar moeten we ook kijken waar de verschillen zitten. “Dan heb je een botsing. Uit die botsing kun je nieuw beleid samenstellen. Je moet die botsing niet uit de weg gaan.”

“Er wordt heel veel gepraat over energie, maar er wordt niet structureel gepresteerd aan het veranderen van de energieproductie.”

We kennen Nederland als een representatieve democratie. We kiezen als inwoner onze volksvertegenwoordigers. Zij vertegenwoordigen onze belangen en besluiten over alle zaken die voor een gemeente (of provincie, waterschap of het land) van belang zijn. De laatste jaren is er ook steeds meer aandacht voor het betrekken van inwoners bij besluitvormingsprocessen. Bijvoorbeeld door hen te informeren, hen te vragen naar hun mening of advies, of door hen te laten meebeslissen. “Ik vind de energietransitie zo’n fantastisch project, omdat het zo ongelooflijk meetbaar is,” zegt Ko. “Want meten is weten. Het is belangrijk dat mensen dagelijks kunnen zien hoeveel groene stroom er wordt opgewekt. Dat is een belangrijke stimulans voor de consument.”

Ook de regio’s, die plannen maken voor het opwekken van energie met zonnepanelen en windmolens, voeren het gesprek met de samenleving over hun plannen: past het in de ruimte en op het energienet? Is het acceptabel voor inwoners? Overheid, netbeheerders, markt en samenleving zoeken samen naar de gulden middenweg.


Podcast Ko van den Brink

Video Ko van den BrinkVolgens Ko is het belangrijk dat er niet alleen gepraat wordt, maar dat er ook tastbare mogelijkheden en resultaten zijn. “Je moet mensen iets geven wat morgen resultaat heeft. Niet over zes jaar. Bijvoorbeeld door het geven van subsidies voor het isoleren van huizen.”

“Het is een idealistisch doel. Het gaat om het redden van de aarde.”

Hoe kunnen inwoners het beste betrokken worden bij de energietransitie? En welke valkuilen zijn er? Luister de podcast voor de antwoorden van Ko op deze en andere vragen.

Meer weten?


Bekijk dan de verschillende kennisproducten over het gesprek met de samenleving over duurzame energie.


Lees op energieparticipatie.nl alles over het betrekken van inwoners bij plannen voor duurzame energie. Hier vind je zowel kennis, als praktische werkvormen en praktijkverhalen.


Hoe kunnen conflicten energie geven aan de energietransitie? Lees de column van Eva Wolf, onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg, over de ‘Waarde van Weerstand’.

Sander van ‘t Foort

Wethouder gemeente Renswoude

Bekijk en luister het volgende interview


Praat in belangen. Niet in standpunten.


Dit is een uitgave van

Het Nationaal Programma RES


Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en door kennis te ontwikkelen en delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Binnen het Nationaal Programma werken Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk samen. Bezoek voor vragen de contactpagina van NPRES.

Colofon


Redactie | NPRES Ontwerp | Studio Duel Film en podcasts | KAAPS