Een spannende reis

Kristel Lammers | Voorwoord

Directeur Nationaal Programma RES

Een

spannende

reis

Kristel Lammers | Voorwoord

Directeur Nationaal Programma RES

Een fijn tijdschrift is inspirerend en verstrooiend, een uitstapje dat je blik verruimt. Kun je zoiets maken over het plan dat 30 regio’s maken voor het opwekken van duurzame energie: de Regionale Energie Strategie (RES)? Jazeker. Anders dan de naam doet vermoeden is de RES niet alleen technisch of abstract. De RES gaat ook over mensen. Hele verschillende mensen, betrokken bij hun leefomgeving en op zoek naar nieuwe manieren om invloed uit te oefenen. Gedreven door het besef dat we zuiniger moeten zijn op de aarde. Zij willen – om met de Australische denker en schrijver Roman Krnaric te spreken – een goede ‘voorouder’ zijn. Goed omgaan met de aarde is een kwestie van rechtvaardigheid tussen verschillende generaties.

“De RES gaat over mensen. Hele verschillende mensen, op zoek naar nieuwe manieren om invloed uit te oefenen.”

In dit online ‘tijdschrift’ vindt u portretten van mensen. Zij vertellen over hun relatie met de overgang naar duurzame energie. In de vorm van korte films en podcasts komen mensen voorbij die werk maken van een schone wereld voor de volgende generaties. Schrijver en oud-politicus Jan Terlouw bijvoorbeeld. Hij is nog steeds volop aan het werk voor een omslag naar een ander energiestelsel. Ophouden met het opstoken van fossiele brandstof kán, zegt hij. Er is genoeg duurzame energie. Of de jonge student Technische Bedrijfskunde Niamah Jarallah, actief in Jong RES. Hij zet zich in om kinderen en jongeren bewust te maken van de opwarming van de aarde en de noodzaak van duurzame energie. Of Lucie Gelderblom uit Heeg die zich er hard voor maakt dat haar dorp verwarmd wordt door aquathermie: warmte uit oppervlaktewater. Of burgemeester Marieke Moorman van Bernheze die in haar regio probeert om alle betrokken partijen bij de RES recht te doen.

Onze besluiten en acties grijpen in op de toekomst van onze nakomelingen.

Roman Krnaric

Betrokkenheid is het sleutelwoord. De beweging van verduurzamen, de aarde goed achterlaten voor onze kindskinderen, was er lang voor het Klimaatakkoord van Parijs. Niet overheden, maar samenlevingen maken transities. Het RES-proces is onderdeel van een brede en lange beweging die niet stopt als straks de eerste plannen van de regio’s voor het opwekken van duurzame energie klaar zijn. Derk Loorbach, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, stelt dat maatschappelijke transitie een moreel en rechtvaardig kompas vraagt. De dingen zo regelen dat betrokkenen en (toekomstige) inwoners er goed mee kunnen leven.

In de regio’s die werken aan de RES’en doen we een poging om dat zo goed mogelijk te doen. In gesprek met alle partijen en met oog voor alle belangen. Soms voelt het als in het boek De Koning van Katoren van Jan Terlouw, waarin Stach zeven schijnbaar onmogelijke problemen moet oplossen om het land te redden. Onderweg vallen er steken die opgehaald moeten worden en is het soms struikelen geblazen. Maar de bestemming is het waard.

Veel leesplezier!

Kristel Lammers

“De beweging van verduurzamen, de aarde goed achterlaten voor onze kindskinderen, was er lang voor het Klimaatakkoord van Parijs. Niet overheden, maar samenlevingen maken transities.”

Niamah Jarrallah

JongRES gewest Oost

Bekijk en luister het volgende interview


Je bent jong en je wilt meepraten. Maar hoe zorg je dat mensen luisteren? “Met een lach ben je het sterkst.”

Dit is een uitgave van

Het Nationaal Programma RES


Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en door kennis te ontwikkelen en delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Binnen het Nationaal Programma werken Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk samen. Bezoek voor vragen de contactpagina van NPRES.

Colofon


Redactie | NPRES Ontwerp | Studio Duel Film en podcasts | KAAPS