Niamah Jarrallah | Ik praat mee, ik doe mee


Je bent jong en je wilt meepraten.

“Mijn school gaf leerlingen een dag vrij om naar een milieuprotest te gaan. Dat is als school echt iets goeds om te doen. Dan laat je jongeren hun mening uiten.”

Maar hoe zorg je dat mensen luisteren? “Met een lach ben je het sterkst.”

“Oudere generaties kunnen veel weten, maar jongeren ervaren het op een andere manier.” Volgens Niamah Jarallah is het een verrijking om ook de mening van jongeren te horen in het debat over duurzame energie. Naast zijn studie Technische Bedrijfskunde is Niamah lid van JongRES, net als van de jongerenraad Wageningen.

Veel jongeren willen actief meedenken over de energietransitie. Bijna zes op de tien jongvolwassenen (19 tot en met 30 jaar) voelen zich (deels) verantwoordelijk om actief mee te denken over de energietransitie. Slechts één op de tien voelt op dit gebied helemaal geen verantwoordelijkheid. Het liefst denken ze mee via sociale media, enquête, email, brief of school, blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van het Nationaal Programma RES.

Toch zijn jongeren vaak nog ondervertegenwoordigd in de processen en plannen voor duurzame energie. Terwijl de plannen juist over hun toekomst gaan. Niamah: “Er werd mij gevraagd of ik mensen van mijn leeftijd ervan bewust wilde maken dat klimaatverandering toch wel een groter probleem is dan we verwacht hadden. Dat sprak me aan,” vertelt Niamah. “Met elkaar bedenken we ideeën om jongeren te betrekken. Door bijvoorbeeld bij basisscholen langs te gaan en hen te informeren over klimaatverandering.”

“Dit gaat letterlijk om de wereld. Die moet gered worden, anders hebben we helemaal niks meer.”

Niamah gelooft dat het belangrijk is om kinderen al op jonge leeftijd op de hoogte te brengen van klimaatverandering. “Zij willen luisteren en iets voor de wereld betekenen.” Uit het onderzoek van I&O Research bleek dat twee derde van de jongeren positief is over windmolens en zonnevelden. Daarmee is niet gezegd dat alle jongeren het ook eens zullen zijn met de toekomstplannen voor duurzame energie. Ook onder jongeren leeft weerstand tegen ingrijpende maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan.


Podcast Niamah Jarrallah

Video Niamah Jarrallah“Mensen begrijpen het wel, maar tot een bepaald punt. Het is te lastig om er een goed beeld bij te hebben,” vertelt Niamah. “Daarom moet iedereen aan tafel zitten en zichzelf kunnen zijn in het debat. Mensen worden nu weggestopt vanwege hun mening. Maar je moet langs iemands mening kunnen kijken en ze zien voor wie ze zijn. Ga niet voorbij aan hun mening door te zeggen dat het niet klopt.” Niamah zelf is vastbesloten om zich in te zetten voor een betere wereld. “Dit gaat letterlijk om de wereld. Die moet gered worden, anders hebben we straks helemaal niks meer.”

Als je naar iemand luistert, moet je eerst de weerstand over je heen laten gaan. Het is het moeilijkste wat je kunt doen, maar het moet wel gebeuren.

Hoe kijken jongeren tegen klimaatverandering en de transitie naar duurzame energie aan? En hoe moeten we omgaan met verschillende meningen? Luister de podcast voor het volledige verhaal van Niamah.

Meer weten?


Bekijk dan de verschillende kennisproducten over het gesprek met jongeren over duurzame energie.


Lees hier op welke manieren JongRES zich inzet om de stem van jongeren te laten horen in de RES.


Lees hier het onderzoek ‘Jongeren en de Energietransitie’ wat I&O research in opdracht van het Nationaal Programma RES uitvoerde.


Lees op energieparticipatie.nl alles over het betrekken van jongeren bij plannen voor duurzame energie.


Hoe kunnen conflicten energie geven aan de energietransitie? Lees de column van Eva Wolf, onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg, over de ‘Waarde van Weerstand’.

Jan Terlouw

Natuurwetenschapper, schrijver en politicus

Bekijk en luister het volgende interview


Er is duurzame energie genoeg.


Dit is een uitgave van

Het Nationaal Programma RES


Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en door kennis te ontwikkelen en delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Binnen het Nationaal Programma werken Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk samen. Bezoek voor vragen de contactpagina van NPRES.

Colofon


Redactie | NPRES Ontwerp | Studio Duel Film en podcasts | KAAPS