Sander van't Foort | Onze leefomgeving


Hoe smeed je politieke eenheid in een divers landschap?

“Waar kunnen de kenmerken van het landschap de energietransitie versterken?”

“Praat in belangen, niet in standpunten.”

Sander van ’t Foort staat voor een flinke klus. Hij is wethouder duurzaamheid en ruimtelijke ordening in de gemeente Renswoude en bestuurlijk trekker van de Regionale Energiestrategie (RES) in de regio Foodvalley. In die functies moet hij met uiteenlopende belangen omgaan. De bundeling van krachten is volgens Sander dan ontzettend belangrijk. “Als de één wat meer op het ene gebied doet, kan de ander meer op een ander gebied doen.”

De RES-regio Foodvalley bestaat uit acht gemeenten, twee provincies en twee waterschappen. Net als elders in Nederland, zullen de ambities die deze RES-regio heeft voor het duurzaam opwekken van energie gevolgen hebben voor onze leefomgeving. Want ruimte is schaars. Windmolens en zonnepanelen zullen zichtbaar worden in het landschap. Hoe we dat gaan inpassen in het landschap is daarom een belangrijk thema binnen de RES.

Regio Foodvalley heeft veel verschillende soorten landschappen. Er lopen snelwegen en infrastructuur door het landschap maar er zijn ook grote natuurgebieden zoals de Veluwe. Daarnaast bestaat de regio uit gemeenten van verschillende groottes en types. Er zijn gemeenten als Veenendaal die weinig buitengebied hebben of gemeenten als Ede met juist veel buitengebied .

“Het zou mijn droom zijn om als kleine gemeente een voorbeeld te zijn.”

Sommige gemeenten hebben meer mogelijkheden voor het plaatsen windmolens en zonnepanelen dan andere gemeenten. Zij kunnen dus ook meer duurzame energie opwekken. Tegelijkertijd zullen sommige gemeenten een hogere vraag naar energie hebben dan anderen, omdat ze meer inwoners of meer industrie in hun gebied hebben. “In de regio Foodvalley zijn allerlei verschillende gebieden waar je rekening mee moet houden”, vertelt Sander. “Dat betekent dat je wellicht verschillende oplossingen moet vinden voor de verschillende gebieden die je hebt.”


Podcast Sander van't Foort

Video Sander van't FoortHoe kom je als acht gemeenten dan tot een gezamenlijke bijdrage aan de landelijke doelstelling van 35TWh duurzame energie? Hoe maak je met elkaar de afweging tussen verschillende ruimtelijke belangen en mogelijkheden van gemeenten? Als bestuurlijk trekker van de RES Foodvalley voert Sander dat gesprek bijna dagelijks. “In de Mutual Gains Approach die we gebruiken spreken we niet in standpunten, maar in belangen. Als je ergens tegen bent is dat een standpunt. Maar wat zit daar achter?”

Luister het volledige verhaal van Sander in de podcast.

Meer weten?


Bekijk dan de verschillende kennisproducten over duurzame energie en de gevolgen voor onze leefomgeving.


Bekijk hier de animatie over de RES & de Omgevingswet.


Bekijk hier welke kansen en knelpunten rondom ruimtegebruik in de RES spelen.


Lees hier meer over de relatie tussen de RES en de milieueffectrapportage.


Lees hier de Handreiking Natuur en Landschap in de RES van de Natuur en Milieufederaties.

Lucie Gelderblom

Warmteinitiatief Heeg

Bekijk en luister het volgende interview


“Als je voorbeelden wilt, zorg dan dat er geld komt.”

Dit is een uitgave van

Het Nationaal Programma RES


Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en door kennis te ontwikkelen en delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Binnen het Nationaal Programma werken Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk samen. Bezoek voor vragen de contactpagina van NPRES.

Colofon


Redactie | NPRES Ontwerp | Studio Duel Film en podcasts | KAAPS