Tea Both | Van plan naar werkelijkheid


Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven als route naar resultaat.

“Bij elk besluit wat je neemt als gemeente, weet je dat er weerstand is. Maar als je die weerstand kent, dan kun je daar mee rekenen en naar handelen.”

“Het basisplan om windmolens te plaatsen lag er, maar wie gaat dat doen?”

Eind 2021 zijn er naar verwachting 75 nieuwe windmolens operationeel op het eiland Goeree-Overflakkee. Ontwikkelaar Vattenfall is nu nog druk bezig met de bouw van Energiepark Haringvliet. Voordat dit plan werkelijkheid werd, werkten de gemeente en Vattenfall al in een vroeg stadium samen.

“We hebben regelmatig contact met Vattenfall”, vertelt Tea Both, wethouder duurzaamheid en energiebeleid en bestuurlijk trekker van Regionale Energiestrategie (RES) van de regio Goeree-Overflakkee. “Zowel in de aanloop als nu tijdens de bouw van het Energiepark Haringvliet. We hebben een overeenkomst met hen afgesloten voor het bouwen van park. Zij storten bijvoorbeeld een deel van de opbrengsten in een Windfonds en ook de gemeente ontvangt een jaarlijks bedrag.”

“Het tempo bepaalt vaak het draagvlak. Als je te snel gaat met bepaalde besluiten, dan heb je kans dat je je inwoners verliest.”

Energiepark Haringvliet laat zien dat een goede samenwerking tussen overheden en marktpartijen onmisbaar is voor het uitvoeren van plannen voor het opwekken van duurzame energie. En dus ook straks voor het uitvoeren van plannen uit de RES. Door elkaar in een vroeg stadium op te zoeken, kunnen regio’s en ontwikkelaars samen bepalen: wat moeten we nu al met elkaar regelen om straks aan de slag te kunnen? En wat kunnen we aan elkaar hebben op weg daar naartoe?

“Je voelt wel eens afstand tussen de ambitie die je hebt als gemeente, en hoe de samenleving dat ervaart. Voor veel mensen voelt het ver van hun bed. 2050 is nog heel ver weg,” beschrijft Tea Both. “Wat Vattenfall goed doet, is dat zij de omgeving goed informeert. En dat zij het op zo’n manier ruimtelijk inpassen, dat het niet al te veel zichtbare overlast geeft.”


Podcast Tea Both

Video Tea BothDat overheden en marktpartijen elkaar goed weten te vinden is geen gegeven in de RES’en. Uit een peiling door het Nationaal Programma RES blijkt dat er grote behoefte is onder zowel regio’s als markpartijen om de samenwerking te versterken. Van informatie uitwisselen tot samenwerking in een project voor duurzame energie. Toch bestaat er bij overheden vaak aarzeling om een marktpartij te betrekken, bijvoorbeeld door aanbestedingsregels of bestaand beleid.

“We zien hier dat heel veel bedrijven hun daken met zonnepanelen beleggen en ook veel particulieren hebben hun woningen al van zonnepanelen voorzien.”

Maar dat hoeft een goede samenwerking niet in de weg te staan. Luister in de podcast met Tea wat de samenwerking tussen de gemeente en ontwikkelaar heeft opgeleverd. Wat maakte het een goede samenwerking? En hoe betrek je de omgeving bij zulke plannen?

Meer weten?


Bekijk dan de verschillende kennisproducten over de uitvoering van duurzame energieprojecten en het betrekken van de omgeving daarbij.

SaMENWERKEN

Lees hier de factheet van NPRES ‘Samenwerking Markt & Overheid in de RES’.


Lees op energieparticipatie.nl meer over de rol van ontwikkelaars en initiatiefnemers in de RES.


Bekijk hier de expertsessie van NPRES met netbeheerders en ontwikkelaars over de uitvoering van de RES’en.

logo-nvde

Lees hier de analyse van de concept-RES’en door de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), de vereniging voor ondernemers in duurzame energie.

Daan Schut

Netbeheer Nederland

Bekijk en luister het volgende interview


Het halen van de klimaatdoelstellingen voor 2030 vraagt enorme investeringen in het energiesysteem.”


Dit is een uitgave van

Het Nationaal Programma RES


Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en door kennis te ontwikkelen en delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Binnen het Nationaal Programma werken Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk samen. Bezoek voor vragen de contactpagina van NPRES.

Colofon


Redactie | NPRES Ontwerp | Studio Duel Film en podcasts | KAAPS