RES op weg naar 2030 & 2050

Planning en mijlpalen van de Regionale Energiestrategieën

Lokale ambities en initiatieven duurzame energie

2013

Energieakkoord Nederland

2015

Klimaatakkoord Parijs

195 landen tekenen het Klimaatakkoord van Parijs

2018

Start RES

30 RES-regio’s zijn gevormd en regio's starten en bereiden de RES voor

2019

Klimaatakkoord

Het Nederlandse Klimaatakkoord is getekend De RES is één van de afspraken uit het Klimaatakkoord

1 oktober 2020

Concept-RES

Regio's dienen bestuurlijk vastgestelde concept-RES in

17 maart 2021

Tweede Kamer verkiezingen

1 juli 2021

Opleveren RES 1.0

Regio's dienen vastgestelde RES 1.0 in en werken stapsgewijs toe naar realisatie van de RES

16 maart 2022

Gemeenteraads-verkiezingen

15 maart 2023

Provinciale Staten verkiezingen &

Waterschaps-verkiezingen

1 juli 2023

RES 2.0

Tussentijds ijkmoment van de RES

2024

Europese verkiezingen

1 januari 2025

Omgevingsvergunningen

De omgevingsvergunningen voor zon- en windprojecten uit de RES zijn verleend

1 juli 2025

RES 3.0

Tussentijds ijkmoment van de RES

1 januari 2030

35 TWh Duurzame Energie

In 2030 is de landelijke doelstelling van 35TWh duurzame energie opwekken op land gerealiseerd

1 januari 2050

100% Duurzame Energie

We stoten geen CO2 meer uit

Dit is een uitgave van

Het Nationaal Programma RES


Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en door kennis te ontwikkelen en delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Binnen het Nationaal Programma werken Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk samen. Bezoek voor vragen de contactpagina van NPRES.

Colofon


Redactie | NPRES Ontwerp | Studio Duel Film en podcasts | KAAPS