De RES gespreksassistent

voor factchecking en veelgestelde vragen bij gesprekken over de Regionale Energiestrategie

De RES

gespreks

assistent

voor factchecking en veelgestelde vragen bij gesprekken over de Regionale Energiestrategie

Wat is de RES

Tijdlijn & mijlpalen

Werkwijze

Wind, zon & warmte

Andere energiebronnen

Participatie

Natuur & ruimte

Meer info & begrippenlijst

TIJDLIJN & MIJLPALEN

WIND, ZON & WARMTE

ANDERE ENERGIE- BRONNEN

NATUUR & RUIMTE

MEER INFO & BEGRIPPEN-LIJST

Dit is een uitgave van

Het Nationaal Programma RES

Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en door kennis te ontwikkelen en delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Binnen het Nationaal Programma werken Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk samen.