De RES gespreksassistent


voor factchecking en veelgestelde vragen bij gesprekken over de Regionale Energiestrategie

De RES

gespreks

assistent


voor factchecking en veelgestelde vragen bij gesprekken over de Regionale Energiestrategie


Wat is de RES


Tijdlijn & mijlpalen


Werkwijze


Wind, zon & warmte


Andere energiebronnen


Participatie


Natuur & ruimte


Meer info & begrippenlijst


TIJDLIJN & MIJLPALEN


WIND, ZON & WARMTE


ANDERE ENERGIE- BRONNEN


NATUUR & RUIMTE


MEER INFO & BEGRIPPEN-LIJSTDit is een uitgave van

image

Het Nationaal Programma RES


Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en door kennis te ontwikkelen en delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Binnen het Nationaal Programma werken Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk samen.