Meer informatie & begrippenlijst


Meer informatie

Deze app bevat basisinformatie die van pas komt bij het voeren van gesprekken over de RES. Er is veel meer informatie beschikbaar. Die vindt u op o.a. de volgende bronnen.

https://www.regionale-energiestrategie.nl/resregios/ Voor beleid, proces en projecten in uw eigen regio https://www.regionale-energiestrategie.nl/ Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio's met kennisdeling en procesondersteuning https://www.energieparticipatie.nl/ De leeromgeving voor participatie bij duurzaam opwekken https://www.nvde.nl/ De organisatie van ondernemers in duurzame energie in Nederland https://departicipatiecoalitie.nl/ Ondersteuningsprogramma waarin 5 maatschappelijke organisaties hun krachten bundelen voor advies en ondersteuning bij bewonersparticipatie https://www.rijksoverheid.nl/ Voor uitleg van beleid en wat het betekent voor burgers en bedrijven https://www.klimaatakkoord.nl/ Over de uitvoering van het klimaatakkoord en de voortgang daarvan

Expertpool

Het Nationaal Programma RES ondersteunt regio's bij het maken van de RES. Eén van de zaken die NPRES aanbiedt is een pool met experts voor vragen over de RES. Om vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, bestaat de pool uit kennispartners en gespecialiseerde leveranciers.

Begrippenlijst

HIER opgewekt heeft een uitgebreide begrippenlijst.


Dit is een uitgave van

image

Het Nationaal Programma RES


Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en door kennis te ontwikkelen en delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Binnen het Nationaal Programma werken Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk samen.