Tijdlijn & Mijlpalen


Concept-RES en RES 1.0

Gemeenten, provincies en waterschappen werkten al voor 2019 aan duurzaamheid en energie. In 2019 is gestart met het werk aan de RES’en. De concept-RES'en zijn in oktober 2020 ingeleverd bij het Nationaal Programma (NP RES). Elke regio werkt de concept-RES verder uit tot de RES 1.0. Op 1 juli 2021 levert de bestuurlijk trekker van de RES-regio, de RES 1.0. in bij NP RES. De RES 1.0 is geen eindpunt, maar een belangrijke bestuurlijke mijlpaal in een langjarig proces richting 2030. NP RES denkt mee hoe de datum van 1 juli werkbaar te maken is voor de regio, omdat elke regio een eigen historie en dynamiek kent.

Van RES 1.0 naar RES 2.0

De RES 1.0 betekent niet het einde van het traject. Na de vaststelling van de RES 1.0 werken regio’s toe naar uitvoering. Ambities worden verankerd in ruimtelijk beleid, plannen en vergunningen. Hierbij worden in- en omwonenden actief betrokken. Elke 2 jaar past iedere energieregio de RES aan op nieuwe ambities en technische ontwikkelingen en op maatschappelijke en/of landschappelijke inzichten.

RES op weg naar 2030 & 2050

De RES richt zich op 2030 met een doorkijk naar 2050. De RES ontwikkelt zich stapsgewijs van RES 1.0 naar RES 2.0, RES 3.0 en verder. Dat geeft alle partijen die betrokken zijn inzicht in wat er in de toekomst op hen afkomt.

Tijdlijn

voor 2013

Lokale ambities en initiatieven duurzame energie

2013

Energieakkoord Nederland

2015

Klimaatakkoord Parijs

195 landen tekenen het Klimaatakkoord van Parijs

2018

Start RES

30 RES-regio’s zijn gevormd en regio's starten en bereiden de RES voor

2019

Klimaatakkoord

Het Nederlandse Klimaatakkoord is getekend De RES is één van de afspraken uit het Klimaatakkoord

1 oktober 2020

Concept-RES

Regio's dienen bestuurlijk vastgestelde concept-RES in

17 maart 2021

Tweede Kamer verkiezingen

1 juli 2021

Opleveren RES 1.0

Regio's dienen vastgestelde RES 1.0 in en werken stapsgewijs toe naar realisatie van de RES

16 maart 2022

Gemeenteraads-verkiezingen

15 maart 2023

Provinciale Staten verkiezingen &

Waterschaps-verkiezingen

1 juli 2023

RES 2.0

Tussentijds ijkmoment van de RES

2024

Europese verkiezingen

1 januari 2025

Omgevings-vergunningen

De omgevingsvergunningen voor zon- en windprojecten uit de RES zijn verleend

1 juli 2025

RES 3.0

Tussentijds ijkmoment van de RES

1 januari 2030

35 TWh Duurzame Energie

In 2030 is de landelijke doelstelling van 35TWh duurzame energie opwekken op land gerealiseerd

1 januari 2050

100% Duurzame Energie

We stoten geen CO2 meer uit

Dit is een uitgave van

image

Het Nationaal Programma RES


Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en door kennis te ontwikkelen en delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Binnen het Nationaal Programma werken Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Rijk samen. Bezoek voor vragen de contactpagina van NPRES.

Colofon


Redactie | NPRES Ontwerp | Studio Duel